Hvad med forsikring ved udlejning uden fører?

Forsikring er et anliggende mellem lejer og ejer og håndteres ikke af FarmBackup.

For at hjælpe dig godt på vej, har vi allieret os med Topdanmark Forsikring A/S, som har udarbejdet nedenstående retningslinjer og anbefalinger i de tilfælde hvor du vil tilbyde din maskine uden fører. Disse retningslinjer dækker altså ikke de scenarier hvor maskinen tilbydes med fører.

Låne eller leje

Der er forskel på lån og leje i forhold til det ansvar, som låner /lejer har for det lånte.

Når landmænd hjælper naboen ved fx at låne ham sin mejetærsker til de sidste hektar, kan han forvente at få den tilbage i samme stand. Altså er lejer objektivt ansvarlig for alle skader uanset årsag.

Hvis man lejer en maskine er man ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, det vil sige hvis man ’kunne gøre for det’. Et eksempel er, at hvis en lånt maskine brænder fordi lynet slår ned, er man ikke ansvarlig, men brænder maskinen fordi man under kørslen rammer en sten, så er man ansvarlig.

Når man lejer en maskine, som er formidlet af FarmBackup, er der altid tale om leje, men med forsikring kan de fleste tvister undgås.

Er du udlejer

Det du selv kan gøre er først og fremmest, at tegne kørselskasko for de maskiner du overvejer at leje ud. En kørselskaskoforsikring dækker skader ved kørselsuheld (påkørsel, sammenstød, væltning o.l.).

Er der tale om en traktor eller anden selvkørende maskine er det en god ide, at tegne en maskinkaskodækning, som dækker pludselig og uforudsete skader på maskinen typisk motor- eller gearhavari. Disse dækninger har en selvrisiko, som man skal have dækket af lejer, hvis han er ansvarlig, men det er for begge parter et overskueligt beløb.

For at sikre, at maskinerne er forsikret, skal man fortælle sit forsikringsselskab, at man lejer dem ud. Hvis man lejer ud med fører er, det at sidestille med maskinstationsarbejde og så bør ansvarsforsikringen også udvides.

Er du lejer

Du har ansvaret for det du har lejet, medmindre andet er aftalt. Derfor er det vigtigt, at få at vide om og hvordan maskinen er forsikret. Dækker udlejers forsikring, brand, tyveri, kørselskasko mv.?.

Den generelle regel er, at det er ejer, der skal være forsikringstager, men man kan sagtens aftale en fordeling af præmien. Som lejer kan man i sit forsikringsselskab normalt tegne en såkaldt ’lån og leje-dækning’, som dækker ansvar for skade på det lånte/lejede. Man skal dog være opmærksom på, at dækningen kan variere fra selskab til selskab og at det kun er landbrugsredskaber, mens de benyttes i landbrugsproduktionen.

Februar, 2016, Topdanmark Forsikring