Gyllekørsel med slangebom

Se hvem der tilbyder gyllekørsel med slangebom nær dig.

Gyllekørsel med slangebom

slæbeslangesystemer er den mest benyttet metode til vintersæd. I de seneste år, er størrelsen og rækkeviden vokset enormt på maskinerne, og de rækker i dag alt fra 18 op til ca. 40 meter.

Ulempen med slangebom, er at en del af kvælstoffen aldig bliver optaget af jorden og afgrøderne, da gyllen bliver lagt på overfladen. Ligeledes er lugtegener en anden udfrording ved metoden.