Grubning af jord

Se hvem der tilbyder grubning nær dig.

Grubning af jord

En grubber er en form for dybdeharve, som kan gå helt ned til 80 cm. i dybden. Den ligner ikke rigtig andre almindelige harver, da den ”kun” har meget få tænder påmonteret. De meget få tænder skyldes, som før nævnt, at den går meget dybt i jorden, og dette kræver enormt meget trækkraft fra traktoren. Mange grubbere har også en meget kraftig pakvalse monteret, som sikrer, at jorden ligger jævnt efterfølgende. De fleste landmænd som grubber, benytter denne dybdejordbearbejdning til at bryde kompakte lag i jorden. Det er vigtigt, at man ikke kører ud på nygrubbet jord, da man risikerer, at der sker en genpakning. Kompakt jord kan skyldes traktose. Traktose betyder, at jorden i et givent område er så kompakt, at der er meget lidt eller intet ilt tilbage i jorden. Derudover kan den kompakte jord også medføre, at regnvand ikke kan ledes igennem jorden, så der skabes kunstige søer på marken. Manglende ilt og søer på marken er en rigtig dårlig cocktail for afgrødernes vækst. Dette medfører ofte et væsentligt udbyttetab for landmanden. Den kompakte jord skyldes ofte, at landmanden har kørt med for tunge maskiner på marken ift. jordens bæreevne. Den værste form for traktose ses typisk, hvor jorden også har været meget vandmættet samtidig. Denne form for uheldig omgang med jorden, ses eksempelvis ved roeoptagning. Optagning af roer sker oftest med ekstremt tunge maskiner i efteråret. Kompakt jord ses også efter marksprøjten, hvor nogen vælger, at de efterfølgende kun grubber sprøjtesporene. Grubning benyttes også hvis landmanden har pløjet i mange år, og der er opstået en pløjesål. Pløjesålen kan skærme for vandet og rødderne, og derfor ønsker man at bryde dette kompakte lag. Efterhånden er det også blevet meget populært, at så sin raps med en grubbesåmaskine. Grubningen giver den dybe pælerod på rapsplanten frirum til, at den uden besvær kan gå dybt i jorden.

Selvom mange betragter grubberen som et vidundermiddel, så har den også fået meget kritik de senere år. Grubberen bruges som et middel til bedre jordstruktur og udbytte, men der mangler ofte beviser for, at dette rent faktisk er tilfældet. Mange landmand og rådgivere påpeger, at hvis man ønsker bedre jordstruktur, så er grubning ikke løsningen, men tværtimod organisk materiale (halm, efterafgrøder osv), som medfører forøget jordbiologi (regnorme, mikroorganismer osv.). Derudover sværger flere og flere landmænd også til direkte såning (no-til) eller reduceret jordbearbejdning, hvor man undgår at lave en pløjesål.

De typiske mærker indenfor grubbere, er: Vogel, Dalbo, Kverneland, Bovland, Heve, Agrisem, Marsk stig, Horsch, Megadan, Köckerling, Eberhardt, Rabe, Howard, Bremer, Heilers, Kotte, Kongskilde og Amazone

Grubning af lerjord

Lerjord kan meget hurtigt blive ekstremt kompakt. I disse tilfælde kan grubning være meget fristende. Man skal dog være forsigtig, da man hurtigt kan forværre den givne situation. Hvis jorden er meget våd i de dybere jordlag, kan der opstå en sammenkitning af de porer af luft og revner, som der er tilbage i jorden. Der kan også opstå en kompakt sål fra harven, som også er med til at forværre situationen.

Grubning af jord pris

Prisen for grubning, med fører, ligger omkring 600 kr/ha. Uden fører ligger prisen ca. på 400 kr/ha.