Gylletransport

Se hvem der tilbyder kørsel med trailer nær dig.

Gylletransport med lastbil

Den mest effektive måde at transportere gylle på, er ved hjælp af lastbil eller traktor med store gylletrailere eller gyllevogne. Gyllen skal ofte transporteres over længere afstande, og derfor er de store tankbiler ofte mest effektive, da de kan have rigtig mange kubikmeter gylle med, samtidig med at de kan køre meget hurtigere end traktorer kan. De store tankbiler kan være monteret med drejebare bagaksler, hydrauliske forhjulstræk og aflæsserkran, som både øger effektiviteten og muligheden for at køre ud af mindre farbare veje.

Gylleflytning kan af forskellige årsager være nødvendigt

Ens gylletank kan være fyldt, så der ikke er mere ledig kapacitet. Hvis ens gylletank er ved at flyde over, og man ikke kan køre det ud på marken, må man flytte den overskydende gylle fra ens tank til en anden tank. Overfyldt gylletank kan bl.a. skyldes, at markerne i lang tid ikke har været farbare, og derfor udskydes gyllekørslen længere end hvad gylletanken har plads til.

Transport af gylle sker også i form af gylle direkte til gyllesprederen. Hvis en landmand har mange marker eller markblokke, som ligger langt væk fra gården eller gylletanken, kan gårdejeren sparer mange penge ved at indsætte lastbiler. Traktoren og gyllevognen befinder sig udelukkende i marken, og bliver fyldt op af lastbilen hver gang vognen er tom. Derved undgår man den langsomlig kørsel med traktor på vejen, som nedbringer effektiviteten markant. Hvis man yderligere vil optimere, kan man indsætte en buffertank/bufferkasse ude i marken. På den måde behøver gyllevognen ikke vente på lastbilen med gylletraileren. Dette kræver dog, at der er monteret et krantårn der er selvansugende, enten på gyllesprederen eller på buffertanken.

Af hensyn til lugtgener og støj kan gylleflytning med lastbil også være at foretrække. Hvis en landmand skal gøde en stor mark, som ligger langt væk, kan dette tage flere dage med gyllevogn, da der er meget spildtid på vejen. Dette kan gøre gårdejeren meget upopulær hos naboerne, som bor på vejen imellem gården og marken. Hvis landmanden i stedet indsætter lastbiler på strækningen, vil udbringningen af gyllen blive overstået meget hurtigere, og derved generer man naboerne langt mindre.

Gylletransport priser

Gylletransport kan afregnes på forskellige måder. Oftest afregnes prisen i kr/time, da andet kan være svært at fastsætte. Prisen på gyllekørsel ligger ca. mellem 600-800 kr/time, afhængig af udstyret der tilbydes. Landmændene selv kan sparer rigtig mange penge, hvis de sikre ordentlige tilkørselsforhold til mark og gylletank. Dette skyldes, at gyllepiloterne bliver meget mere effektive, og derfor kan de udbringe mange flere kubikmeter i timen.

Gylletransport regler

Det kommunale regelsæt kan også have indflydelse på din gyllekørsel. Flere kommuner har indført vægtregler, så vejene slides mindst muligt. Derudover kan der være regler i forhold til lugt-,støv- og støjgener. Dette kan medføre, at landmanden er nødsaget til at indsætte lastvogn på strækningen.

Gylletransport vogn

Gylletrailerne til gyllekørsel kan komme i mange forskellige varianter. Størrelsesmæssigt ligger de i mellem 20000-40000 liter. Derudover kan de have lige fra 1-6 aksler. Udover gylle, kan gyllevognene som regel også transportere slam, spildevand og biogas. For at sikre højest mulig effektivitet, går gylleudbyderne meget op i læsse og aflæssetid. I dag kan de fleste tilbyde læsse og aflæssetid på 3-5 minutter.