Dræn og kloakspuling udføres

Se hvem der tilbyder drænarbejde og kloakspuling nær dig.

Drænspuling

Drænspuling er en vigtig opgave at få udført, da det hjælper med at holde dine dræn i god stand. Et dræn kan kun fungere hvis der er frit afløb af spildvand fra marken. Holdes det ikke ved lige, kan det foresage oversvømmelser, der kan medføre ikke bare kortvarige, men også langvarige skader til jorden. En af de typiske årsager til forstoppelse er hvis rødder arbejder sig ned igennem rørsystemet og dermed blokkerer for at vandet kan passere frit igennem. Andre eksempler på blokkering, er hvis rotter og andre gnavere bidder hul i røreret eller i nogen tilfælde dør og derefter forsage en blokkering. Faktisk er det værer at have et tilstoppet dræn en slet ikke - så husk at holde dem ved lige.

Der finde en lang række af forskelligt udstyr til udførelse af drænspuling og de fleste udbydere på FarmBackup har det rigtige udstyr til dit behov. Er der ikke en i dit område som tilbyder drænspulig, vil vi anbefale at du tager fat i en maskinstation der ligger tæt på dig, og forhører om de tilbyder spuling af dræn eller kender nogen i lokalområdet der gør. De fleste ejere af spulere har typisk en rodskærer der er et eminent redskab til at rengører et rør med et tæt rodnet.

Hvad kan man drænspule?

De typiske opgaver til en spuler er; regnvandsrør, drænrør, gyllerør, køkkenafløb og kloakrør. Til spuling findes der slanger i alle tommer (størrelser) så det passer til præcis dit behov.

Etablering af dræn

Etablering af dræn kan både erstatte eksisterende drænsystemer som er forældet, eller på marker hvor man aldrig tidligere har haft dræn nedgravet. Man spotter typisk at et ren er ødelagt hvis der står vand på marken. Er et dræn ikke tydeligt fra overfladen eller via markkort med markering, kan man benytte en drænsøger. Med en drænplov kan man hurtigt på lagt nye dræn. En drænplov er et godt alternativ til alm. gravemaskiner og rendegravere. Er der allerede sørget for opgravning til tilslutning, kan en drænplov nå 2500 - 3000 meter på en dag.

Kloakspuling

Til kloakspuling benytter man typisk de samme maskiner som når man laver drænspuling. Af samme årsag kan de fleste ejere af drænspulere også tilbyde kloakspuling. Foretager man indgreb på en kloak, skal man huske at undersøge om det er nødvendigt at bruge en udbyder der er autoriseret.