Ammoniaknedfældning

Nedfældning af ammoniak - se priser og udbydere

Ammoniaknedfældning

Ammoniaknedfældning bliver ofte udført i foråret forud for forårsafgrøder, såsom: vårbyg, sukkerroer, majs og kartofler. Gødning kan komme i mange former, enten som granulat, flydende eller på gasform. Ammoniak, eller NH3 som det også kaldes, er kvælstof på gasform. Ammoniak kan ikke direkte optages af planterne, det sker først når det er blevet omdannet til ammonium eller nitrat i jorden. Ammoniak fungerer rigtig godt, hvis man ønsker en langsom kvælstofoptagelse henover vækstsæsonen. Det udvaskes også langsommere i jorden ift. flydende nitrat, da ammoniakken først skal omdannes til ammonium, og først senere omdannes til nitrat. Ammonium er positivt ladet, og derved binder det sig til ler- og humuskolloiderne. I perioder uden regn kan ammoniakken være den bedste kvælstofkilde.

Nedfældningen af ammoniak sker typisk i harvet jord, da dette sikre den bedste placeringen af kvælstoffet. I nogen tilfælde kan det også udbringes på pløjet jord eller stub. NH3 nedfældningen forekommer oftest i 15-18 cm dybde. De fleste ammoniaknedfældere er 7,5 meter brede med 25 nedfældertænder på.

Ammoniaknedfælder

Landmanden eller maskinstationen har typisk en ammoniakvogn spændt efter nedfælderen, så der ikke skal køres så langt, når ammoniaktanken på ammoniaknedfælderen skal fyldes op. Når man fylder tanken op, skal man tage sikkerhedshensyn. Det betyder, at handsker, briller osv. bør anvendes, da ammoniakken kan være skadelig. Mange nedfældere har ekstra bred dækmontering for at minimere strukturskader i marken. Maskinen kan komme med rigtig meget ekstraudstyr, såsom: El-hurtiglukker, magnetron omdrejningsvagt, datamat-system til præcis dosering, dybde og vinkel indstilling osv. Rigtig mange maskinstationer og landmænd kører med GPS på traktoren, så man undgår overlap af kvælstof. Den mest populære nedfælder i Danmark er produceret hos Agrodan.