Asbogaard med Mejetærskning ved Bække
Høstning af korn