Holmager økologi aps med Skårlægger ved Ringkøbing
Skårlægning af helsæd, raps og korn.