• Gm-maskinstation  med Såmaskine ved Jyderup
  • Gm-maskinstation  med Såmaskine ved Jyderup

Gruppesåning af raps samt korn

Amazone Cirrus 4003-c

Årgang 2018

Gruppesåning af raps samt såning af korn. Såning af raps i enten prøvet jord eller gruppesåning i stub. Ved gruppesåning køres der med en grupper mellem traktor og såmaskine som løsner jorden i 25-30 cm hvorefter tallerknerne på såmaskinen jævner samt gennemskære de rasterende stubbe. Derudover er det også muligt med gødningsplacering ved frøet. Derudover er det også muligt at få synlige markørspor til sprøjtning før afgrøden er oppe. Vi sår i pjøjet-, harvet- eller stubjord. Detsuden køres der med GPS på rtk nivou (+-2cm)


Område Sjaelland

 
 
  • Gm-maskinstation  med Såmaskine ved Jyderup
  • Gm-maskinstation  med Såmaskine ved Jyderup

Gruppesåning af raps samt korn

Amazone Cirrus 4003-c Årgang 2018

Gruppesåning af raps samt såning af korn. Såning af raps i enten prøvet jord eller gruppesåning i stub. Ved gruppesåning køres der med en grupper mellem traktor og såmaskine som løsner jorden i 25-30 cm hvorefter tallerknerne på såmaskinen jævner samt gennemskære de rasterende stubbe. Derudover er det også muligt med gødningsplacering ved frøet. Derudover er det også muligt at få synlige markørspor til sprøjtning før afgrøden er oppe. Vi sår i pjøjet-, harvet- eller stubjord. Detsuden køres der med GPS på rtk nivou (+-2cm)


Område Sjaelland

Startpriser

Hektar-pris med fører 600 kr.

Udbyder

GM-maskinstation
G


2 maskiner
Placering
Sjælland