Tildækning/Flydelag

Se hvem der tilbyder tildækning af afgrøder og etablering af flydelage nær dig

Etablering af flydelag

Har du en gyllebeholder, er det et lovkrav at man har beholderen tæt dækket. Det kan enten klares med et låg, eller et tykt flydelag bestående af f.eks. snittet halm.

Hvorfor skal man tildække gylletanken?

Grunden til at man skal tildække ens gylle, er at man forhindre lugtegener og fordampning af kvælstof.

God økonomi i at tildække

Målinger viser, at op imode 15% af gyllens kvælstof kan fordampe, hvis man ikke har tildækket. Det giver en markant forringing af ens gylle, som senere vil kunne ses i ens udbydde på markerne.

Hvilken løsning er bedst

Den bedst løsning er også den dyreste, hvilket er en permanent løsning med låg eller teltoverdækning. Den billigere og men også mere krævende løsning er tildækning med halm eller staldgødning.