Stensamling

Se hvem der tilbyder stensamling - både med og uden fører.

Stensamler udlejes med eller uden fører?

En stensamler er en maskiner som folk ofte udlejer både med og uden fører. Grunden til at folk er villige til at udleje uden egen chauffør, skyldes at det er en maskine som er nem at betjene og svær at ødelægge. Når der lejes uden fører, kan der forkomme et ekstra gebyr for slitage, da valserne bliver slidt en del ved anvendelse, som ikke kan kontrolleres af ejeren selv.

Hvorfor samler man sten?

Der kan være mange årsager til stensamling afhængig af formålet med den mark eller jordlod man skal have ryddet. Når der samles sten på en mark, skyldes det oftes, at man ønsker at fjerne de sten, som man senere på året ikke kan se når afgrøderne dækker jorden. Bliver stenene ikke fjernet, kan de forvolde store skader på høstmaskinerne, hvis de bliver kørt ind i maskineriet. Marker hvor der dyrkes grøntager som, kartofler, ærter gulerødder mm. sikre man med stenmaling, at man ikke får enten store eller små sten med i optagningen, som kan forveksles med afgrøden og i værste fald havne hos forbrugeren.

Hvilken stensamler skal jeg vælge?

Ens for alle maskiner til stensamling er at de fjerner sten, rødder eller andet uønsket materiale før etablering af afgrøder. Nogen stensamlere kan også køre på marker efter etablering, hvis afgrøderne endnu ikke er kommet op ad jorden eller stadig er meget små og derfor ikke tager skade ved overkørsel. Dyrker man evt. pløjefridyrkning, skal man være opmærksom på, at nogen modeller ikke kan håndtere ukrudt, stub og halmrester i for store mængder. Er jorden for våd kan det ogå være et problem, da valserne eller rensekæderne bliver stoppet. De fleste maskiner kan klare en stenstørrelse fra ca. 2 til 35 cm. Arbejdsbredden kan også svinge en del, og afhængig af hvor mange sten man forventer der skal samles kan det være en fordel at vælge den rigtige til formålet. Er der f.eks. en stor mænge sten, vil en bred model blive fyldt hurtigt og derfor være upraktisk. De bredde maskiner vil egne sig godt til marker hvor der er knap så mange sten. Tankstørrelsen til opbevaringen af sten kan også variere. En stor tank er ikke nødvendigvis en fordel, da det vil være med til at give et uhensigtsmæssigt højt marktryk. Stensamlere kan aflæsse enten ved højtip eller ved en elevator, så vær opmærksom på at vælge den løsning som giver mening for dig. Har du f.eks. til hensigt at køre stenen væk i en vogn, er det praktisk hvis stensamleren kan læsse af direkte op i vognen. Nogle stensamlere kan også køre sideforskudt, så har du dårlig erfaringer med, at traktoren kører stenen ned i jorden inden stensamleren kommer, er det noget du kan overveje.

Hvad koster stensamling?

Prisen på stensamling kan variere alt efter hvilken enhed man beregner på baggrund af, og om man ønsker maskinen med eller uden fører. Da det kan være uforudsigeligt hvor store mængder sten der ligger i jorden, udregner man typisk prisen på timebasis. Med fører ser vi priser fra 680 - 800 kr. Uden fører kan man leje en stensamler til 3500 om dagen. Men de fleste vil gerne høre om hvilken opgave der skal udføres og derefter aftale en passende pris. Er slitagen lav grundet få sten i marken, kan det have en positiv effekt på slutprisen. Det er nemlig vigtigt, at du på forhånd aftaler, hvem der står til regnskab for slitage, inden i går i gang med en opgave.

Alternative stensamler metoder

ATV’er bliver et mere og mere brugt redskab i marken, da den levere et meget lavt marktryk. Også indenfor stensamling er der nu begyndt at komme løsninger med ATV, hvor man spænder en samler bagpå, og med en fangearm kan indsamle de sten som er dukket op efter en harvning eller såning.