Sortjordsnedfældning af gylle

Se hvem der tilbyder sortjordsnedfældning af gylle nær dig.

Hvorfor sortjordsnedfældning

Sortjordsnedfældning er den bedste metode i marker hvor der ikke er nogen afgrøder eller græs. Nedfælder som kan være med tand eller disk, laver dybe riller eller skær, hvor gylle kan sive ned. På den måde mindsker man at kvælstoffen fordufter samt lugtegener.

Hvilket udstyr kan bruges

Det er både muligt at finde selvkørende enheder med nedfælder og bugserede vogne. De fleste kører i dag også med GPS, så man optimere effekten af nedfældningnen. En nedfælder varierer typisk i en længde på 6 - 10 meter.