Pløjning - udbydere og priser

Se hvem der tilbyder pløjning nær dig.

Reolpløjning og dybdepløjning

Reolpløjning og dybdepløjning er lidt to sidder af samme sag. Ploven er ofte kun en-furet, da den kan gå helt ned til 80 cm i dybden Dette kræver rigtig mange hestekræfter grundet den store jordmodstand. Nogen gange skal der hele to traktorer foran for at trække den – og helst med bælter. Ploven kan have mange forskellige funktioner, herunder dybdepløjning til: læbælter, engpløjning, vildtremiser, hegnrejsning, skovrejsning og naturpleje. Den benyttes oftest til at bryde kompakte jordlag og allag. Ved at bryde disse lag, kan rødderne og vandet trænge bedre igennem jorden. I 1900-tallet brugte man reolploven på store hedeområder med allag, hvor jorden derefter blev til fin agerjord.

Dybdepløjning har også mødt en del modstand fra arkæologer og jordeksperter. Arkæologerne er modstander af ploven fordi de arkæologiske lag kan blive ødelagt. Jordeksperterne er utilfredse med ploven, da de mener, at dybdepløjning er en unaturlig voldsom forstyrrelse af jorden, som får vendt op og ned på jordlagene.

Pløjning hvordan?

Hjulstillingen bagpå traktoren: Hvis den forreste fure skal åbnes mest optimalt, er det mest hensigtsmæssigt, at der er 120-160 cm. imellem traktorens hjul. Hjulstillingen foran på traktoren: Den mest optimale hjulstilling for forhjulene er 2-10 cm længere ud end baghjulene. Hvis hjulene foran er bredere, vil de smutte op af furen. Lufttrykket i dækkene: Det er meget vigtigt, at begge hjulsæt har ens hjultryk. Liftarmene: Liftarmene skal være ens indstillet i længden. Det er meget vigtigt, at slingrelåsen er afkoblet, så ploven har frie tøjler. Plovens bæreaksel: Bæreakslen på ploven skal være anbragt i centrum i vendehovedet. Vinklen på ploven: Det er mest hensigtsmæssigt, at ploven er indstillet til 90 grader set i forhold til jordens overflade. Forploven: Forploven bør indstilles ens hele vejen hen. Arbejdsdybden kan ligge mellem tre-fem cm. Hvis der ligger store mængder organisk materiale på overfladen, kan forploven sættes dybere i, så alt materialet bliver dækket til med jord. Halmskræller: Den bør indstilles efter dybden af pløjearbejdet samt arbejdsbredden. Ydermere skal den indstilles ens hele vejen hen. Rulleskæret: Som tommelfingerregel bør rulleskæret være en tredjedel af dybden man pløjer i jorden. Mellemrummet fra spids til rulleskær må mindst være fem cm. Mellemrummet til landsiden bør være en-fire cm. Dybden på pløjningen: Pløjedybden tjekkes i hver kørselsretning. Længden på topstangen: Topstangens længde skal helst indstilles således, at ploven er lige langt over jorden hele vejen hen. Furebredden: Opmålingen bør ske fra spids til landside, og bredden bør være ens på alle furer.

Der findes mange forskellige plovtyper og kombinationer, herunder: On land plov, variabel plov, halvbugseret plov, reolplov, risteplov og frontplov. Man kan få rigtigt meget forskelligt ekstraudstyr til plove: Hydraulisk stenudløser, hydraulisk landhjul, pakker, optidrive topstang, variabel furebredde, store halmforplove osv. De mest populære mærker indenfor pløjning i Danmark er: Kverneland, Kuhn, Överum, Pöttinger, Bovlund, Gregoire-Besson, Vogel, Lemken og Dal-bo.

Pløjning af forager

Pløjning af forager (forpløjning) er ofte den sværeste disciplin indenfor pløjning. Dette skyldes, at det er svært at lave en fin samling på de to pløjeretninger, så man ikke får fremprovokeret alt for meget spildkorn og organisk materiale. Kuhn er dog kommet med en løsning på dette problem. Det nye tiltag hedder ”smart ploughing”. smart ploughing gør, at man kan løfte og sænke underplovene enkeltvis. Derved opnås en lig linje på forageren.