Spredning af møg, slam og kompost

Se hvem der tilbyder spredning af møg, slam og kompost nær dig.

Møgspredning

Mængden af staldgødning der bliver kørt ud hvert år, er faldende. Det skyldes at flere og går væk fra dybstrøelse, og mængden af staldmøg er derfor faldende. I dag bliver størstedelen af staldgødning kørt ud som gylle med forskellige typer gyllevogne afhængig af underlaget. En af ulemperned ved møgspredning, er at hvis det ikke bliver vendt ned i jorden med det samme, vil en stor del af kvælstoffen blive frigivet, og dermed ikke komme jorden og afgrøderne til gavn.

Hestemøg

I områder med mange hesteejere, er møgspredning stadig en udbredt ting. Hesteejere har typisk ikke selv en møgspreder, og kontakter derfor landmænd og maskinstationer i deres nærområde, for at komme af med møget. På FarmBackup kan man stort set altid finde en dert tilbyder spredning af hestemøg indenfor en radius af 30 km - hvilket er en afstand de fleste landmænd eller maskinstationer er villige til at rejse, hvis opgaver tager mere end et par timer.

Hvornår må man sprede møg?

Der er forskellige regler for hvornår man må sprede hestemøg og møg generalt, og det anbefales derfor, at man altid rådfører sig, inden man begynder at kaste møg ud på marken. Landmanden eller maskinstationen, vil i de fleste tilfælde kende reglerne.