Flishugning pris - udbydere fra hele landet

Se hvem der tilbyder flishugning nær dig.

Pris på flishugning

Prisen for flisning afhænger primært af hvilken type maskine der skal benyttes til opgaven. En tommelfingerregel er, at prisen stiger I takt med tykkelsen på de grene/stammer der skal flises. De fleste der tilbyder flishugning afregner på timebasis.

Køb af flis

Langt de fleste som tilbyder flishugning har egne lagre af flis, eller de rette forbindelser til at skaffe den type du efterspørger. Du kan derfor roligt tage kontakt til hvilken som helst der tilbyder flishugning og få en god pris på et læs. Når man køber flis betaler man pr. m3 – prisen afhænger af flistype.

Hvor bruger man flis

Flishugning er en miljøvenlig måde at genanvende træ på, og skal det bruges til at fyre med, er det oftes mindre skadeligt for miljøet, end brug af f.eks. fyringsolie. Har man alligevel træ der skal fjernes fra parker eller skove, er flishugning oftes den billigste måde at bortskaffe sig beplantning, og så kan du tilmed sælge eller selv benytte det huggede træ efterfølgende. Udover varmeværker eller private brændefyr, benyttes flis oftes som dækmateriale omkring træer eller i blomsterbed. Flis er også et populært valg til ridebaner og ridestier.

Opkøb af træ til flis

Mange ser ofte træ som noget de skal skaffe af vejen, og alt for mange får ikke den værdi ud af træet som det har. Har du derfor træ på rod, skovet eller stakket, vil de fleste skoventreprenører og udbydere af flisning være interesserede i at hjælpe dig af med det. De køber dit træ, og afsætter det derefter til bioanlæg og varmeværker. Prisen på dit træ afhænger af kvaliteten og du skal derfor få en udbyder af flisning forbi og give dig et tilbud.

Hvilken maskine

Flishuggere kommer i alle størrelser, lige fra den du selv kan flytte rundt i haven, til store selvkørende og terrængående huggere. Når du vælger hvem der skal udføre din flishugning, skal du kigge på hvor store mængder der skal flises og samtidig undersøge hvor stor en diameter stammerne har. Mindre huggere kan ikke håndtere de store stammer, med mindre de først bliver flækket. Er der kun få fuldvoksne træstammer, er det oftest den billigste løsning at ophugge inden flisning. Har du mange rummeter af store stammer der skal flises, skal du kigge efter huggere med stor motorkraft.

Hvilken type flis

Der findes en række af forskellige typer flis og det er vigtigt at vælge den rigtige type til dit formål. Typen af flis afhænger også af hvilket træ du har til rådighed. I grove træk kan man dele træflis op i 5 kategorier:

1) Afdækningsflis eller Vedflis

Som navnet indikere, så bruger man denne type flis til at afdække områder, typisk for at undgå ukrudt, hvilket er årsagen til at man ofte ser denne flis i plantebede og rund om nyetablerede hække og træer. For at opnå den bedste effekt skal man lægge mellem 10-15 cm, og gerne forny flisdækket efter 24 - 36 måneder. Som en ekstra bonus ser haveflis utroligt flot ud, og kan give en flot finish til en have eller park. Vedflis er flis uden bark og giver derfor en meget lys overflade, i modsætning til alm. afdækningsflis som ofte kommer med bark.

2) Grotflis

Er betegnelsen for gren og toppeaffald som oftes bliver efterladt i skove, da det ikke har den store værdi som tømmer. Denne type træ kan til gengæld bruges til biobrændsel. og der er derfor en økonomisk interesse i at omsætte dette træ til groft flis. Man samler typisk grot i stakke, for at få vandprocenten under 50%, hvorefter det kan afsættes til varmeværket. Du skal derfor ikke efterlade eller brænde denne type træ, men i stedet sælge det til folk der udfører flishugning.

3) Rodflis

Man laver rodflis af rødder, der typisk ligger tilbage i jorden efter rydning af juletræplantager, læhegn og skovrydning generelt. Har du områder med mange rødder er det vigtigt at få dem fjernet inden etablering af ny beplantning. Derfor er det heldigt at denne type flis egner sig til biomasseproduktion. Da askeindholdet ligger på 5-10 %, er det de færreste varmeværker der modtager rodflis. Rødderne flises groft i en tykkelse på 50-300 mm, og udover biomasse kan det bruges som bunddække på f.eks. ridebaner.

4) Skovflis

Skovflis er en grov form for flis og benyttes primært af varmeværker.Det kan dog også bruges til bunddække, hvis man ønsker er grovere finish med bedre mulighed for at jordbunden kan ånde. Denne type flis kommer fra hele træer, som ikke kunne bruges som tømmer, eller fra træer i læbælter eller andet bevoksning der skal ryddes. Efter fældning har træet oftes bedst af at ligge 4 - 8 måneder, for at nå en vandprocent på mellem 25-65 %. Den optimale vandprocent varierer alt efter formålet med flisen.

5) Stokerflis

Stokerflis kan I mange tilfælde fungere som et alternative til træiller. Stokerflis udvindes af råtræ, hvilket betyder, at kviste, blade og nåle er fjernet - det giver en effektiv fyring. Inden flisning er råtræet ofte opbevaret indtil det når en vandprocent på mellem 15-30 %, hvilket gør at træet brænder længe og godt.