Finsnitning - udbydere og priser

Se hvem der tilbyder finsnitning nær dig.

Finsnitning af majs, græs og helsæd

I kvæglandbrug fodre man ofte sine køer med majs, græs eller helsæd som opbevares i en ensileringsstak som majsensilering, græsensilering og helsædsensilering.

Fra mark til foderbord

Finsnitningen sker ved hjælp af finsnittere hvor modellerne Claas Jaguar og Krone Big X er meget populære i Danmark. Disse finsnittere kan monteres med forskellige typer af skærebord, som hver har deres funktion, herunder: pickupbord, plukkebord og helsædsskærebord. Et pickupbord benyttes oftest som en græspickup, så græs i strenge nemt kan opsamles og snittes. Inden finsnitteren kommer på marken, har græsset været igennem en skårlægning samt evt. spredning og rivning. Alternativet til en finsnitter med pickupbord kan være en opsamlervogn - også kaldet snittervogn. Et plukkebord anvendes til kolbemajs, som nemt glider igennem maskinen og findeles. Et majsbord har ofte 8, 10 eller 12 rækker. Et helsædsskærebord skærer helsæden af helt nede ved roden hvorefter alt materiale transporteres igennem snitteren. Maskinerne kommer ofte med vigtigt ekstraudstyr, såsom tørstofmåler, shredlage corn cracker mælkesyreudstyr og udbyttemåler, som sikrer kvaliteten af foderet. Når der er sket en grovsnitning og finsnitning igennem maskinen, smides det over i en frakørselsvogn, som transporterer det hjem til fodersiloen hvor det tippes af. Foderbunken bliver fordelt og mast sammen af en gummiged eller en traktor monteret med dozerblad, så det hele bliver lufttæt. Ensilagestakken er nu klar til brug.